ศูนย์อโรคา อาศรม
สถาบันพลังจักรวาลแห่งประเทศไทย
ซอย รัชดาภิเษก 32 (ลาดพร้าว 23)

ระดับ 1-2-3 และ 4-5 5. พิเศษ 1-5. พิเศษ 2 6 พิเศษ 1-5. พิเศษ 2
วัน ทุกวันอาทิตย์ ที่ 1 ของเดือน ทุกเสาร์ที่ 1 ของเดือน ทุกเสาร์ที่ 2 ของเดือน
เวลา 10.00-12.00 น. +13.00-16.00 น. 10.00-12.00 น. +13.00-16.00 น. 10.00-12.00 น. +13.00-16.00 น.

หมายเหตุ วัน เวลา สถานที่ และระดับการสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

*** ระดับ 1-5 จะเปิดจักระให้ต่อเนื่องกัน ตั้งตา 30% 60% 90 % ตามลำดับ