สถาบันพลังจักรวาลฯ ประกาศแต่งตั้ง
คุณธัญภัทร (ฝน)
เป็นว่าที่หัวหน้าศูนย์พลังจักรวาล ประจำพื้นที่ รัฐแมรีแลนด์ USA
สถาบันพลังจักรวาลฯ ประกาศแต่งตั้ง
คุณเกษจันทร์ (เก๋)
เป็นว่าที่หัวหน้าศูนย์พลังจักรวาล ประจำพื้นที่ ราชพฤกษ์ กรุงเทพฯ 
สถาบันพลังจักรวาลฯ ประกาศแต่งตั้ง
คุณวรรณา

เป็นหัวหน้าศูนย์พลังจักรวาล ประจำพื้นที่ พระราม 2 กรุงเทพฯ 
สถาบันพลังจักรวาลฯ ประกาศแต่งตั้ง
นายรักษา ดิษพันธ์
เป็นหัวหน้าศูนย์พลังจักรวาล รักษ์ รักษา อาศรม ประจำเขตบางพลัด
ประกาศแต่งตั้ง
สถาบัน แต่งตั้ง
พ.ต.อ.ประจัญ ปัญญาแก้ว
เป็นหัวหน้าศูนย์ปัญญา อโรคา อาศรม ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ พะเยา
ประกาศ
ศูนย์พลังจักรวาล อุเบกขา อาศรม
มีนายสำนวน เรือนแก้ว เป็น หนศ. ประจำพื้นที่เขต จอมทอง กทม.
ประกาศ
สถาบันฯแต่งคั้ง

นายทวีศักดิ์ โกไสยาภรณ์
เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ทวี มนตรา อาศรม
ประจำ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ประกาศ
สถาบันฯ แต่งตั้ง
นางสาวผดาทิพย์ ตู้ศิริ
เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ ทิพย์ผดา อาศรม
ประจำเขตบางเขน จ.กรุงเทพ
ประกาศ
สถาบันฯ แต่งตั้ง ศูนย์พลังจักรวาล คชภัค รักษา อาศรม เป็นตัวแทนของสถาบันฯ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมี น.ส.คชภัค จันคำนาภัทรเป็นหัวหน้าศูนย์และนางธนินท์รัฐ รุ่งพิพัฒน์สุขเป็นผู้ช่วยฯ

58 ม.2 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
เบอร์ติดต่อ 080 6105995
ประกาศ
สถาบันพลังจักรวาล

แต่งตั้ง นายชาติ อยู่สวัสดิ์ เป็นหัวหน้าศูนย์พลังจักรวาล ธัมมาชาตา อาศรม
ครอบคลุมพื้นที่ลาดพร้าว
ประกาศ
แต่งตั้งศูนย์พลังจักรวาล มุทิตาอาศรม เขตรัชโยธิน
หัวหน้าศูนย์ คือ น.อ.หญิง สุพรรณี สุภานันท์
สถานที่เลขที่ 1718 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ศูนย์พลังจักรวาลไร้โรคา อาศรม จ.สมุทรสงคราม
โดยประยุร อักโขพันธ์
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พลังจักรวาล อธิติญาภรณ์รักษา อาศรม จ.พิจิตร
โดยคุณธิติญา เมืองเหลือ
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พลังจักรวาลลันดา อาศรม จ.กระบี่
โดยคุณรุ่งฤดี มุทาพร
หัวหน้าศูนย์ เบอร์ติดต่อ 080 610 5995
ศูนย์พลังจักรวาล รักษจิตตา อาศรม ประจำเขตดินแดง
โดยคุณลลิดา อำรุงสกุลรัตน์
หัวหน้าศูนย์
ศูนย์พลังจักรวาลพลังธรรม อโรคยา  รับบำบัดและสอนความรู้พื้นฐานแกประชาชนในแถบภาคใต้
มีหัวหน้าศูนย์คือ นายหัสไชย  ปรีชา 
ผู้สนใจติดต่อในชั้นต้นที่ โทร 0959565895
แต่งตั้งศูนย์พลังจักรวาล-เมตตา อาศรม จ. เชียงใหม่
โดยมี นน.ส.วทันยา อาธิพรมว เป็นหัวหน้าศูนย์