พลังจักรวาล คือ พลังที่ได้จากคลื่นความถี่รวม ที่อยู่ในจักรวาลอวกาศ เมื่อนำมา(โดยกระแสจิต) รวมกับพลังภายในโลกรอบตัวเราและภายในตัวเรา ให้ร่างกายเป็นปกติผู้ฝึกใช้พลังจักรวาลเริ่มแรกมักใช้กับผู้ที่เจ็บป่วย ได้ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเรียกการใช้พลังจักรวาลนี้ว่า “ส่งพลังเพื่อปรับสมดุล”

พลังจักรวาล คือ พลังที่ได้จากคลื่นความถี่รวม ที่อยู่ในจักรวาลอวกาศ เมื่อนำมา(โดยกระแสจิต) รวมกับพลังภายในโลกรอบตัวเราและภายในตัวเรา

เราสามารถรับพลังนี้เข้ามาในตัวเราและส่งผ่านไปยังเป้าหมาย หรือผู้อื่นที่ต้องการปรับสมดุล ให้ร่างกายเป็นปกติผู้ฝึกใช้พลังจักรวาลเริ่มแรกมักใช้กับผู้ที่เจ็บป่วย ได้ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเรียกการใช้พลังจักรวาลนี้ว่า “ส่งพลังเพื่อปรับสมดุล”

พลังจักรวาลระดับต้น
เพื่อพัฒนาจิตให้มีความรัก ความเมตตามวลมนุษย์ชาติ ด้วยการรักษาโรค ผู้ที่มีความสามารถในการรับส่งพลังจักรวาล นอกจากต้องเรียนและฝึกฝนวิธีการใช้พลังจักรวาลแล้วยังต้องทำการเปิดจักระ 100% ให้ได้เสียก่อน

การเปิดจักระ 100%
จะโดยฝึกฝนเปิดด้วยตนเอง หรือ ให้ผู้ที่มีความสามารถเปิดให้ก็ได้ส่วนพลังจักรวาลในระดับอื่นๆ เป็นพลังจักรวาลที่นอกจากใช้ช่วยเหลือมวลมนุษย์ชาติแล้ว ยังเป็นการใช้พลังจักรวาลกับการเกษตร การปศุสัตว์ แหล่งน้ำ อากาศ ภัยพิบัติ

พลังจักรวาลระดับสูง
เป็นการอาสา อุทิศตนเพื่อ มวลมนุษย์และสรรพสิ่ง นอกจากการเรียนการฝึกแล้ว สิ่งที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดคือความรักความเมตตาที่ไม่มีเงื่อนไข ช่วยหมดทุกสรรพสิ่ง ไม่เลื่อก ไม่ตัดสินใคร ไม่ใช้เหตุผลของมนุษย์ ไม่มีฝ่ายดี ไม่มีฝ่ายเลว ไม่มีบวก ไม่มีลบ ไม่มีได้ ไม่มีสูญเสีย แต่ยังคงใช้ชีวิตตามปกติในสังคมของมนุษย์ทั่วไปได้ อย่างไม่แปลกแตกต่าง

Dr.Choo 2009

คำแนะนำเกี่ยวกับวิชาพลังจักรวาล
1. วิชาพลังจักรวาลคือวิชาที่เกี่ยวกับการใช้พลังจิต พลังธรรมชาติ ใช้เวลาเรียน 1 วันเพื่อเปิดจักระ 100 % ผู้เรียนสามารถนำพลังนี้ไปเสริมสร้างแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและผู้อื่น ได้โดยไม่จำกัดจำนวนคน วัน เวลา สถานที่
2. ผู้มีอายุ 14 ปีขึ้นไป สมัครใจจะเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ การบริจาคเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการเรียนต้องกระทำด้วยความเต็มใจ หากถูกบังคับให้เรียนจะเป็นอุปสรรคกีดขวาง ทำให้ผู้นั้นพัฒนาการเรียนรู้ได้ช้ามาก
3. การสอนวิชาพลังจักรวาลจัดขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เรียนให้แข็งแกร่งสมบูรณ์เพื่อจะได้มีอายุยืนยาว ประสิทธิภาพของวิชานี้ขึ้นอยู่กับ การนำไปฝึกฝนและปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละบุคคล
4. วิชาพลังจักรวาลไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิ ไม่จำกัดศาสนา ไม่บังคับให้เปลี่ยนความเชื่อหรือพฤติกรรมใดๆ สามารถใช้ร่วมกับวิธีการรักษาอื่นๆได้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องการกินยาและอาหารใดๆ
5. เพื่อเป็นการส่งเสริมทุกศาสนาที่มุ่งให้ทุกคนกระทำความดี นักบวชของทุกศาสนาจึงเข้าเรียนได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และยังได้รับสิทธิพิเศษหลายประการ
6. ผู้เรียนมีอิสระในการช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้ หากไม่ต้องการช่วยก็สามารถปฏิเสธได้ และยังคงส่งพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อห้ามเพียง 1 ข้อ คือ เมื่อส่งพลังช่วยเหลือผู้อื่น ห้ามเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่รับสิ่งตอบแทนที่ผู้อื่นให้โดยเต็มใจได้
7. วิชาพลังจักรวาลเป็นวิชาสากลมีผู้เรียนนับล้านคนมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก มีการสอนมานานกว่า 19 ปี
ผู้เรียนที่นำไปปฏิบัติจะรับรู้ถึงกระแสพลังนี้ได้จริง และเห็นประโยชน์ได้ด้วยตนเอง
สถาบันพลังจักรวาลมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า The Academy of Human Universal Energy and Spirituality มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีศูนย์ใหญ่ใช้ชื่อต่างๆเช่น HUESA , S.H.Y. M.E.L .และ S.S.D กระจายอยู่ทั่วโลกกว่า 200 แห่ง
มหาวิทยาลัยเปิดนานาชาติโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ยอมรับวิชาพลังจักรวาลเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัย และให้ปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกแก่ผู้เรียนวิชาพลังจักรวาลและเสนอวิทยานิพนธ์ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาพที่อาจารย์ด๋างมอบให้