อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง

อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง (Luong Minh Dang) – ผู้ก่อตั้งของสถาบันพลังจักรวาล – เกิดในจังหวัดหมีทอ (My Tho) ภาคใต้ของเวียดนาม เมื่อวันที่ 30 มกราคม 1942 ในปี 1985, อาจารย์ใหญ่ ย้ายไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและได้อนุญาตสัญชาติอเมริกาในภายหลัง

อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง ช่วยเหลือคนจำนวนมากให้มีสุขภาพดีและจำนวนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ (ฟรี) เพิ่มเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการส่งเสริมและจากคำขอจากเพื่อน ๆ และคนรู้จัก ในวันที่ 20 กรกฎาคม 1989, อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง ได้สอนครั้งแรกระดับที่ 1 สัมมนาในกลุ่มของผู้เรียนในแคลิฟอร์เนีย 27 คน หลังจากนั้นอาจารย์เริ่มสอนในหลายประเทศทั้งโดยตรงหรือผ่าน videoconference

ในเดือนกันยายน 1994 อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) ในแพทย์ทางเลือก มิวนิค, เยอรมัน โดยมหาวิทยาลัยเปิดนานาชาติโคลัมโบ, ประเทศศรีลังกา ในเดือนเมษายน 1996, อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง รับศาสตรดุษฎีบัณฑิตวิทยาศาสตร์กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเปิดนานาชาติแพทย์ทางเลือก และในปี 2000 ท่านได้รับวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต (กิงดิค MD) ในยาแพทย์แผนโบราณโดยมหาวิทยาลัยเปิดนานาชาติแพทย์ทางเลือก ในปี 2002 ท่านได้รับ Albert Schweitzer รางวัลจาก มูลนิธิ Albert Schweitzer จากการทำงานของท่านเพื่อมนุษยธรรม

ในเดือนพฤศจิกายน 2002 คณะมนุษยศาสตร์และพลังจักรวาลบำบัดได้ก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยเปิดนานาชาติแพทย์ทางเลือกโคลัมโบ, ศรีลังกา อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง ได้รับตำแหน่งคณบดีคนใหม่และรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย

การสอนพลังจักรวาลกระจายในอเมริกาเหนือรวมทั้งในหลายประเทศในยุโรปเอเชียละตินอเมริกาและแคริบเบี้ยน, แอฟริกาและออสเตรเลีย จากกรกฎาคม 1989 ถึงสิงหาคม 2007 อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง สอนจากระดับที่ 1 ถึงระดับ 20 (สัมมนาในแอปพลิเคชันของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณ II) จากวันแรกของกลุ่มผู้เรียน จำนวน 27 คน ผู้เรียนพลังจักรวาลในปัจจุบันคือประมาณ 3 ล้านคน ที่แตกต่างกันทางวัฒนธรรม หลักหลายวัย เชื้อชาติศาสนา และในกว่า 60 ประเทศใน 5 ทวีป จำนวนของผู้ที่ได้รับการส่งพลังงานฟรีประมาณการคนเป็นล้าน

ในปี 1998 อาจารย์ใหญ่แต่งงานกับ ดร. Theresa Thu Thuy Nguyen และในปี 2000 เขาได้ย้ายไปยังเมลเบิร์น, ออสเตรเลีย, ที่ท่านได้รับสัญชาติออสเตรเลียในภายหลัง

หลังจากที่อาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋างเสียชีวิตในเมลเบิร์น, ออสเตรเลียที่ 12 สิงหาคม 2007 ดร. Theresa Thu Thuy Nguyen, ได้รับพันธกิจของท่านอาจารย์ใหญ่เลือง มินห์ ด๋าง ของการเป็นผู้นำและตัวแทนท่านอาจารย์ใหญ่ในการสอนพลังจักรวาล

หลังจากท่านอาจารย์เสียชีวิตที่ออสเตรเลีย
ในบริเณบ้านพักซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ได้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานในบริเวณสวนหย่อมไม่ไกลจากด้านหน้าของที่พัก