กฎทั่วไปที่ถูกใช้สำหรับศูนย์ให้การรักษา ตามที่ถูกอนุมัติโดย Prof. Dr. Sir Master Luong Minh Dang, M.D.(T.M.),Ph.D.,D.Sc.,K.St.J. (Knight Commander).

คำจำกัดความ นี่คือวิธีการใช้พลังจักรวาลเพื่อการรักษาและป้องกันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

หลักสูตรอบรม: ตามปกติ, หลักสูตรอบรมถูกออกแบบมาเพื่อสร้างเครื่องมือเหล่านี้ ให้ผู้ที่สนใจ เราให้แนวทางเท่านั้น และผู้ฝึกคือผู้ที่ตัดสินใจ ประสิทธิภาพของการสอนนี้ผ่านการฝึกฝนด้วยตนเอง

SANYO DIGITAL CAMERA

มีหลายๆจุดที่เราต้องแน่ใจว่าผู้เรียนจะเข้าใจเมื่อเข้าเรียนในชั้น:-

 1. เราจะไม่แนะนำสารเคมีใดๆ หรือการรักษาด้วยยา และเราไม่เสนอหลักสูตรควบคุมอาหารใดๆ
 2. เราทำงานร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบัน และเราไม่ให้ความเห็น ไม่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการรักษาด้วยยา เช่นการทำเคมีบำบัดต่อเนื่อง การผ่าตัดที่เกิดขึ้น เราแนะนำให้ผู้ป่วยปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันของพวกเขาในเรื่องเหล่านี้
 3. เราสามารถใช้วิธีการนี้ในการช่วยเหลือผู้คนเมื่อพวกเขาร้องขอ หากมีการร้องขอและเราไม่ว่าง เราสามารถปฏิเสธได้หรือรอจนกระทั่งเราว่าง ไม่มีข้อห้ามใดๆที่ผู้คนจะสามารถเรียนรู้วิธีการนี้เพื่อสุขภาพของตนเอง หากเขาหรือเธอไม่ต้องการจะช่วยเหลือผู้อื่นก็ไม่ใช่ปัญหา เขาหรือเธอยังคงสามารถถ่ายทอดพลังเพื่อรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เราทำให้ผู้เรียนแน่ใจอยู่เสมอว่านี่ไม่ใช่ศาสนา วิธีการนี้เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยมวลมนุษย์ให้ค้นพบอีกด้านหนึ่งของความสามารถที่ซ่อนอยู่ในจิตใจและร่างกายของมนุษย์ ด้วยการเรียนและการฝึกฝน เราจะสามารถสร้างความรู้ของเราเพื่อที่จะมองเห็นชีวิตได้ดีขึ้น ทั้งมุมมองในด้านกายภาพและจิตวิญญาณ
 5. เราเสนอวิธีการนี้ให้ทุกๆคนโดยไม่มีการกีดกันทางสีผิว, เชื้อชาติ, ศาสนา, เพศ, การเมือง หรือความพิการ ทุกคนสามารถเรียนการรักษาด้วยพลังจักรวาลได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้เรียนต้องอายุไม่น้อยกว่า 14 ปี
 6. เราสามารถส่งพลังเพื่อช่วยคนที่ร้องขอมาและไม่คิดค่าบริการ เราไม่ร้องขอสิ่งใดๆเมื่อคนขอให้เราส่งพลังงานเพื่อรักษาเขาเหล่านั้น
SANYO DIGITAL CAMERA

BYLAWS FOR UNIVERSAL ENERGY HEALING WORLDWIDE CENTERS AND ANNEXES

The general Bylaws to be used for all Worldwide Centers and Annexes, as approved by Prof. Dr. Sir Master Luong Minh Dang, M.D.(T.M.),Ph.D.,D.Sc.,K.St.J. (Knight Commander).

DEFINITION; This is a method of applying Universal Energy as a healing and preventive tool to promote health.

TRAINING COURSES: In general, the Training Courses are designed to make this tool available to the people who are interested. We only provide the guideline, and the practitioners are the ones who decide the effectiveness of this teaching through their personal applications. There are several key points we make sure the students understand when they attend the classes:

 1. We do not prescribe any form of chemical substance nor medication, and we do
  not propose any dietary program.
 2. We work in conjunction with the current medical standard, and we do not give
  advice on medical related issues, such as continuing with chemotherapy, undergoing
  surgery, etc. We strongly recommend the clients to consult with their physicians on
  these matters.
 3. We can apply this technique to help other people upon their request. If there is a
  request and we are not available, we can decline or wait until we are free. There is
  no obligation, a person can learn this technique simply for his/her own health and if
  he/she does not wish to help anyone there is no problem, he/she can still transfer
  energy to heal effectively.
 4. We always make sure the students understand this is not a religion. This method is
  an alternative way to help mankind discover another aspect of the latent potentials
  of the human mind and body. Through the study and practice, we can develop our
  knowledge to have a better view about life from both – physical and spiritual per
  spectives.
 5. We offer This method to alTpeople without any discrimination in regard to color,
  race, religion, sex, politics or physical handicap. Anyone can learn Universal Energy
  Healing, under one condition that he/she must be at least 14 years old.
 6. We can transfer energy to help anyone who requests it and the service is totally
  free of charge. We do not make demands when people ask us to transfer energy to
  heal them.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *