แพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยโคลัมโบ มหาวิทยาลัยเปิดนานาชาติสำหรับแพทย์แผนทางเลือก

จัดตั้งภายใต้อำนาจของ Medicina Alternativa องค์กรระหว่างประเทศ ในปี ค.ศ. 1962 โดย องค์การอนามัยโลก Alma ATA มีความมุ่งมั่นเป็นปฏิญญาสากลเพื่อให้เป็นทางเลือกที่เป็นที่นิยมในทางการแพทย์และและได้รับการรับรองสิทธิ์จาก Excellency JR Jayewardene,ประธานพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เมื่อ วันที่ 25. มีนาคม 1988

ตามเอกสารอ้างอิง : เลขที่ 196 / 1 ได้รับการยอมรับโดยกฎบัตรสหประชาชาติสำหรับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้ง เพื่อสันติ โดยมติสหประชาชาติหมวดทั่วไปเลขที่ 35/55/5/XII/1980คณะมนุษย์และพลังจักรวาล

ได้ถูกสร้างขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเปิดนานาชาติแพทย์ทางเลือก ในโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ในปี 2002 ภายใต้การแนะนำของท่านอาจารย์ เลือง มินห์ ด๋าง และเป็นคณะที่มีประสิทธิภาพที่สุดคณะหนึ่ง มหาวิทยาลัยนี้ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติ ด้วยความมุ่งหวังที่จะศึกษาและพัฒนาวิธีการแพทย์ทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วน ในปลายศตวรรษที่ 20 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาจัดตั้งศูนย์แห่งชาติแพทย์ทางเลือกและ แพทย์แผนโบราณ (NCCAM) ภายใต้สถาบันอนามัยแห่งชาติ (NIH) ตั้งแต่ปี 1997 และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย Swinburne ในวิคตอเรีย ออสเตรเลีย เป็นโรงพยาบาลแรกที่ให้บริการแพทย์ทางเลือกและ แพทย์แผนโบราณ เสาะหา และ ทำให้เกิดประโยชน์เป็นทางเลือก ทั้งประเภทยาสมัยใหม่ และยาโบราณ เมื่อปี2001

ACCEPTANCE SPEECH
FROM MASTER LUONG MINH DANG
AT THE ALBERT SCHWEITZER
AWARD CEREMONY

The Honourable Minister of Justice of Sri Lanka, Sir Anton, Sir Ravi, Distinguished guests and Human Universal Energy Students from all over the world, First of all, I would like to express my gratitude to Sir Anton, all organisations and individuals who have nominated me to the Albert Schweitzer Award. I also wish to thank the Albert Schweitzer Foundation that has selected me for this honourable Award in 2001. I receive Albert Schweitzer Award with mixed of feelings of pride, concern and hope.

PRIDE – because after 30 years of research and practice, 13 years teaching and developing the Human and Universal Energy, the result is once again acknowledged.
CONCERN – because the 2 million or more Human and Universal Energy practitioners and more than 30 million people have been healed from their illnesses ? by Human and Universal Energy method, are only a small percentage of the 6 billion world population. In those 6 billion people, the majority has no financial capacity to afford treatment through Western medicine or any other method. Furthermore, some illnesses are presently incurable.
HOPE – because with this Albert Schweitzer Award, Human and Universal Energy Healing will be recognised by more individuals, organisations and governments and also with this great encouragement, the Human and Universal Energy practitioners and myself will try more to help more people, especially the less fortunate people, who are not able to afford for treatment through Western medicine or other available methods.
On acceptance and receiving of the Albert Schweitzer Award, I wish to use this opportunity to send to all governments and health organisations in the world a message from my heart:
“EVERY HUMAN BEING, RICH OR POOR, IS ENTITLED AND MUST HAVE AN OPPORTUNITY FOR THEIR ILLNESSES TO BE TREATED AND HUMAN & UNIVERSAL ENERGY HEALING IS THE MOST REALISTIC SUPPLEMENTARY TREATMENT METHOD WHICH IS ABLE TO REDUCE THE GOVERNMENTS’ HEALTH BUDGETS AND EFFECTIVELY PROTECT THE PEOPLE’S HEALTH DISREGARDING THEIR FINANCIAL CAPACITY
The purpose of life is to be happy. A person cannot be happy if he or she is suffering. Although happiness and suffering are purely psychological factors, no one can be happy when his or her physical body is not well and illness is one in many ways of suffering that no one is able to avoid unless having died at birth. To fight with illnesses, governments of the developed and wealthy countries on the world have an expenditure of great proportions in their budget for prevention and treatment programs for the people. Even so, individuals and families of the sick people must still meet considerable costs to pay for health insurance and pharmaceutical products for themselves and relatives. In the developing countries, the public health system is still poor, most of the costs for treatment to be taken on solely by the individuals or by relatives, n USA, with the population of nearly 282 million, the Federal’s annual health budget is US$499.4 billion. Each American family has to pay averagely US$1,000 per annum for health insurance. ;n Australia, health budget of Federal Government is about AUD 7 billion per annum for the population of about 19 million excluding the health budgets from each State -Victoria spends 243.3 million on health for re population of 4,373,520. Apart from the Federal and States expenses on health, each person in the workforce has to pay 2% of their salaries for Medicare levy on the top of private insurance premium of $1,300 per annum for each family. illnesses are not only a burden for governments aid individuals but also cost the business sector a considerable expenditure due to the unavoidable illnesses of their employees. Employers in the developed countries have to accept for their employees to take from 7 to 10 days of sick leaves per =-num with pay. With a workforce of TOO million, it costs the employers at least USD 50 billion for 7 days sick leaves annually.

Apart from paying private insurance and health levy, if a family pays less than USD1,000 for pharmaceutical products a year, that family is considered as having a lucky and healthy year. If we make a simple calculation, we will see that a person who lives in USA has to spend from USD2,000 to 5,000 a year for treatment of their illnesses together with an expense from Government of about US$2,000 per capital and a considerable amount of sick leaves paid from industry factor.

For the governments and average individuals in USA or Australia, the $5000 expense on health for each person is a substantial amount, but it is a huge amount, a life asset for the people in the developing country. Even in a very wealthy country as USA, former President Bill Clinton had to admit in the speech at National Congress in January 2000 that tens of millions of Americans still don’t have affordable health care and half of two-year-olds children did not receive immunisations they needed against deadly diseases. Furthermore, the individuals and/or their relatives have to lose their income during the sickness period, which put up the financial consequence to the incredible level. Death rate in the developing countries is very high, family finance suddenly collapsing when one member suffers from illness is very common in those countries. Beside the material losses, the mental suffering is also incredibly substantial.
During the past many decades, governments of the wealthy countries have spent many billions of dollars every year for the medical research and the Western medicine has been improving incredibly. The new medical developments and technologies have given people more confidence and many people had believed that in short future, it might replace the role of Creature in deciding human being’s lives. Not many people disagreed to that but until last year, when the HIV vaccine was refused in Africa, one then realised that the new development, the marvellous treatment facilities of new medical technologies has no use for the poorer in the developing countries because its high costs are too far from their financial capacity. The success of the new medical technology only meets the demand of some rich people and to the absolute majority of people on this earth, the developments in Western medicine are only a myth, never turn to reality for them. The improvements in Western medicine do not meet the demand of treatment for illnesses from the people who do not have financial capacity to pay for, it does not help to reduce the suffering from the poorer in regards to illness. During Sir Albert Schweitzer’s lifetime, he and his family had devoted everything to help the poors to treat their illnesses. He studied medicines to become a medical doctor, his wife, Mrs. Helene Bresslau studied nursing and the couple built a hospital to provide free treatment to the poors at Lambarene, Gabon province of French Equatorial Africa. This sublime aspiration of Sir Albert Schweitzer is continuing by others through generations.

After more than a decade of teaching and applying on numerous patients, Human and Universal Energy Healing have had a considerable number of practitioners who have ability and enthusiasm to assist whoever in need of Human and Universal Energy Healing. Human and Universal Energy Healing practitioners are very confident that they can heal many illnesses rapidly or to help patient to recover quickly while being treated by other methods. If governments and other health organisations in the world use Human and Universal Energy Healing as an alternative or supplementary method at the hospitals -in or out patient sections – it is certain that the nation’s
health budget will be reduced substantially.


If Human and Universal Energy Healing is encouraged to apply widely, many families may not become bankrupt due to the high cost of treatment for their sick relatives, employers do not have to spend high amounts for their employees on sick leaves and most importantly, it will relieve human beings from suffering from unavoidable illnesses, and ultimately helps people produce better quality in life.


Human beings are living physical bodies and living is a progress of developing and destroying of physical body. Human and Universal Energy Healing holds that the universe to which a human being is living in, is made from energy and human being’s physical body is a small universe, a dwindled universe that is a combination with the energy. Any change, unbalance, deviation, disorder in the movement or the frequency of energy in any part or organ of a human’s physical body is the main cause of illness. Restoring the normal frequency or supplying the required volume of energy in a physical body will normalised the functions of the body’s organs and physical body will therefore overcome the abnormal situation causing discomfort which is referred to as sickness. The method which Human and Universal Energy Healing apply is, through meditation and continuous practice, to use the infinite source of universal energy to restore normality to a human body. “Human and Universal Energy Healing’s medicine” is universal energy which is full up in anywhere we are living. “Human and Universal Energy Healing’s equipments”are the love to people from HUE practitioners who do not require any fee for their healing services.

Over a little more than a decade, 2 million people have practiced Human and Universal Energy Healing and more than 30 million people have been and still are being healed free of charge from many kind of illnesses. Hundreds of different illnesses normally required a considerable period of time to be cured and sometimes the result is unsatisfactory but by Human and Universal Energy Healing method, the results have been incredible and have been achieved at any recorded time. Let’s take some examples. The split-personality has no certain method of treatment but can be healed by Human and Universal Energy Healing method in less than 5 minutes. In an asthma attack occurring, the period of time for Human and Universal Energy Healing to bring it down is quicker than ventolin and if the asthma sufferer practices Human and Universal Energy Healing, the asthma attacks are progressively less until completely gone. Migraines are healed almost immediately by Human and Universal Energy Healing. It also stops bleeding and burns as well as relieving part of the pain and assisting the injury to heal quickly and effectively. Many cases where a person has suffered a stroke, they have been helped to back to somewhat near health, through Human and Universal Energy Healing. For the other illnesses that are related to the organs in the physical body, Human and Universal Energy Healing is a supplementary method that helps the patients recover quickly. Meditation by Human and Universal Energy Healing is a very effective method to prevent and self-heal illnesses. Hundreds of Human and Universal Energy Healing centres worldwide are keeping records on illnesses and the effectiveness of Human and Universal Energy Healing especially in many cases that were healed unexpectedly.

Furthermore, a large experimental project on growing rice in Thailand by applying Human and Universal Energy, led to a very encouraged result: the harvest was increased substantially without using fertilizer and insects killing. It is impossible to have more than two million people all over the world who practice regularly and devote their valuable time to help others if the healing result of Human and Universal Energy did not surprise them beyond anyone’s imagination.

By mentioning the effectiveness of Human and Universal Energy Healing, we only wish to prove that it is a very effective supplementary medicinal method in support for the existing medical methods and no cost involved. Ladies and gentlemen, If in the last century Albert Schweitzer, with a sublime aspiration to help the poors to cure their illnesses, was only able to provide his assistance to the African at Garbon province, now the people who are carrying Albert Schweitzer’s aspiration has found an effective method which is able to help unlimited people ,who are suffering from illnesses. Human and Universal Energy Healing is ready and having enough manpower to serve… But how many people in the total of 6 billion on the world could quickly receive this effective healing method will depend mostly on the policies and subjects of health services from the governments and health organisations on the world. •

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *